Barış Sanlı Elektrik Tarihi Belge Arşivi

 

Aşağıda gördüğünüz belgelerin bir kısmı kendi arşivimde olan, bir kısmı da atılmak üzere bırakılan belgelerden dijital hale getirilmiş belgelerdir. İlgilenenlerin kullanımı için paylaşılmaktadır.

 

Belge Adı

Yılı

Edinme Şekli

Elektrik Endüstrimizin Harp Sonu Durumu ve Elektriklendirme İşlerimiz hakkında Etüd

Emin Yümer

bsanli-ElektrikEndustrimizinHarpSonuDurumu.pdf

1947

EİE Kütüphanesinden

(orjinalden tıpkı çekim)

Türkiyenin Energi Ekonomisi ve Elektriklendirilmesi

Şevket Aydınelli

bsanli-EnergiEkonomisiveDurumu-1940.pdf

1940

EİE Kütüphanesinden

(orjinalden tıpkı çekim)

Türkiyede Enerji İşleri ile ilgili Çalışmalar

Nafia Vekaketi, EİE

bsanli-EnerjiIsleriileilgilicalismalar-1954.pdf

1954

EİE Kütüphanesinden

(orjinalden tıpkı çekim)

Osmanlıca Elektrik Kitabı

Fen-i Elektrik ve Tatbikat-ı Sanayi

Mehmet Refik, Mühendis Mektebi Müdür

http://www.barissanli.com/pdf/FenElektrikTatbikatiSanayi.pdf

 

1912

Kendi arşivim, orijinal kopya

Türkiye 1. İstişari Enerji Kongresi

35 MB (Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın da katılımı ile yapılan ilk kongre)

bsanli-1953-orhan.pdf

1953

EMO’dan Orhan ve Olgun bey’ler tarafından dijital halde tarafıma verilmiştir.

 

1955 Yılına ait Türkiye Elektrik İletim haritası (geliştirilecek hatlarda resmedilmiştir.)

bsanli-1955.jpg

 

1955

 

Mevlüt Akdeniz, Eltemtek

420 kV Sistem Şeması (1982-1987)

TEK

bsanli-1982-87.jpg

1988

Mevlüt Akdeniz,

 Memories of the Development of the Turkish Electric Power System(1968-2013)

Prof Dr Francesco Iliceto, TEİAŞ Danışmanı

2013

Sayın Prof Iliceto’nun kendisinden alınmıştır.

İliceto1.pdf

 

 

 

Report of Failures due to Ice, Wind and Large Birds Experienced on the 420 kV Lines of Turkey by

Francesco Iliceto, M. Babalioğlu, F. Dabanlı

(International Conference on Large High Voltage Electric Systems)

İliceto2.pdf

1981

Sayın Prof Iliceto’nun tarafıma imzaladığı nüsha

 

Türkiye’nin Enerji Ekonomisi , Şevket Aydınelli, Türk İktisat Cemiyeti, Konferanslar Serisi 1

1940-enerjiekonomisi-bs.pdf

 

1940

Kendi arşivim

Malatya Türk Anonim Elektrik Şirketi

1936 ve 1940 yılına ait abone sözleşmeleri

malatya-1936-bs.pdf

malatya-1940-bs.pdf

1936

1940

Enerji İşleri Genel Müdürlüğünden Mustafa Köse – Elektronik kopya

 

Elektrik Pilleri ve Akümülatörler – Mustafa Raşdi

 

elektrikpilleri-1915-bs.pdf

 

1915

Kendi Arşivimden

Ümit Menemen tarafından tarandı

Maden Kömürleri   - Salahaddin Ali

 

1914-madenkomurleri-bs.pdf

 

1914

Kendi Arşivimden

Ümit Menemen tarafından tarandı