Baslangic
R Studio ve ilk kodlar
Elektrik Talep Analizi - (Histogram)
Elektrik Talep Analizi - (Filtreleme)
Elektrik Talep Analizi - (Verinin Bilesenleri)
Elektrik Talep Analizi - (Programlamaya Giris)
Dogrusal Regresyon ile Elektrik Talebi
Ussel Duzgunlestirme ve STL ile Elektrik Talebi
Elektrik Talebinde Farkli Periyodlar (ARIMA ve TBATS)
2015-2024 - Aylik Dogalgaz Talebi
NOAA'dan gunluk sicaklik verilerine erisim
TCMB(Merkez Bankasi) verilerine erisim
EIA (ABD Eneji Bilgi Dairesi) verilerine erisim
Dunya Bankasi verileri, otomatik modelleme, ggplot2 ve tema
Merkez Bankasi ile EIA verileri birarada: Akaryakit fiyatlari
Enflasyon ve Akaryakit Iliskisini inceleme

R ile Enerji Analizi  -Bölüm 1

 

Özet : Bu bölümde, RStudio indirip, biraz aritmetik işlemin ardından. Elmas’ların karat ve fiyat ilişkisini inceleyen diamond veri seti üzerinden bazı görsel çalışmalar yapılacaktır.

Komutlar:

install.packages(“kütüphaneismi”)

library(“kütüphaneismi”)

data(veriseti)

ls(veriseti)

dim(veriseti)

?komut

help(komut)

plot(x_değerleri, y_değerleri , col=”renk”,pch=rakam)

 

Ders 1  - R Programlama Dili ve R Studio

R bir programlama dili ve öğrenmesi aslında oldukça kolay. Gerek coursera.org ‘da ve bir çok yerde R programlama dili ile ilgili öğreticiler bulabilirsiniz. Ama programlama hiç bilmiyorsanız bu öğretici size göre olmayabilir.

R kullanmamızın sebeplerinden en önemlisi çok fazla kütüphane ve destek dökümanının olmasıdır. İkinci sebepte ücretsiz ve çoğu yerde kaynak kodlara da erişebilmemizdir.

R bir betik (script) tabanlı programlama dilidir.

1.1.       R kullanmak için bir araç : R Studio

R programlama dili için öncelikli olarak bir kullanıcı ara birimi/derleyici program indirmemi gerekiyor.

Google’da “download R studio” yazınca zaten ilgili linkler hemen geliyor

İşletim sistemimize göre, Windows, Mac veya Linux versiyonlarını indirebiliriz.

(Link: http://www.rstudio.com/products/rstudio/download/ )

İndirdikten sonra R studio’yu dilediğiniz bir dizine kurun.

1.2.       İlk kodlar

Normalde programlama öğretilirken saatlerce tipler, nesneler, objeler gibi insanın başlangıç hevesini yerle bir eden teorik konular anlatılır. Bu tip girişler yerine baştan elleri kirletmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. R Studio’yu açalım

Mavi Cam bir top’un içindeki R ikonuna tıklayarak R Studio açılır.

R açılış ekranı aslında Matlab, Sypder (Python) kullananlara oldukça kolay/ anlaşılır gelecektir.

En yukarıda yazdığımız kodlar, onun sağ tarafında değişkenler, en altta konsol, sağ tarafta da yardım/dizin/şekiller bulunmaktadır.

Hemen ilk kodlarımızı yazalım.Kodlarımızı en sol alttaki konsola giriyoruz.

a<-3 : a değişkenine 3 değerini atayalım

a**2 : a’nın 2. Kuvvetini/karesini alalım

a+5 : a’ya 5 ekleyelim

b<-8 : yeni bir b değişkenine 8 değerini veriyoruz

a**b : a üzeri b : yani 38 =6561

a/b : 3/8 yani 0.375

Görüldüğü üzere R kullanımı gayet kolay, tüm bu işlemleri <- işaretini = ile değiştirerek de yapabiliriz.

 

1.3.       Hazır Örneklerden Başlayalım

R’da herhangi bir kütüphaneyi yüklemek için tek yapmanız gereken R Konsol’dan

install.packages(“İstediğiniz Paket İsmi”)

yazmak. Tabii istediğiniz paket ismini, gerçek isimle değiştirmeyi unutmayınız.

Şimdi “UsingR” paketini indirerek yolumuza devam edelim.

Paketimiz indikten sonra, kütüphaneyi kullanacağımızı R’a bildirelim. Bunun için

library(UsingR)

yazıp, enter’a basıyoruz, sizin ekranınızda bir hata mesajı yok ise, kütüphane kullanıma hazır demektir.

Eğer kütüphane bulunmaz ise, hata verir. Mesela yanlışlıkla UsingR değil, UsingRs kitaplığına erişme istersek

Hatasını verir.

UsingR kütüphanesi ile ilgili dökümanlara aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

(Link: http://cran.r-project.org/web/packages/UsingR/index.html)

Biz buradaki bir veri setini kullanacağız. O da “diamond” veri seti . (Diğer veri setleri yukarıdaki linkteki referans pdf dosyasından görülebilir ve R üzerinden erişilebilir)

Diamond veri setine

data(diamond)

ile eriştikten sonra, bu veri setinin başındaki veri durumunu görmek için

head(diamond)

yazınca bizlere ilk 6 değişkeni isimleri ile birlikte veriyor.

Peki veri setinin boyutları neler?

Burada

ls(diamond)

diyerek diamond veri setimizdeki alt verileri görebiliriz.

dim(diamond)

ile de veri setimizin boyutlarını görelim. Burada dikkat ederseniz:

[1] 48  2

Gibi bir rakam çıktı, bu da 48 satır, 2 sütun anlamını taşıyor.

1.4.                    Dolar İle Veri alt kırılımlarına erişmek

R ‘da az önce  UsingR kütüphanesinde bulunan diamond verisetine erişmeye başlamıştık. Peki tek tek verilere nasıl erişeceğiz.

Bunun için $ işaretini kullanmamız gerekecek

Diamond veri setinin iki sütunu vardı, şimdi bunlardan carat sütunundaki verilere erişelim

Görüldüğü üzere

diamond$carat

İle

Veriseti$sütun

Şeklinde veriye erişebiliyoruz.

Aynı şekilde

Veriseti$sütun[satırno] ile de carat sütununun birinci ve beşinci satırına erişelim. Sonra da price sütununun 5. Satırına erişelim.

Dikkat C, C++ ve Java’nın aksine R’da veriler 1’den başlar.

1.5.                    Birşeyler Çizelim

R’da veri setlerini hızlıca görsel hale getirebiliriz. Bunun için şu aşamada “plot” komutunu kullanacağız

Yazarak plot komutu ile ilgili help dökümanlarına da erişebiliriz.

Plot’da dikkat etmemiz gereken ilk parametre daima x, ikinci parametre ise daima y’dir. Bundan sonra gelen parametreleri etiketlerini (ör: col=renkler , pch=çizim karakter nosunu girebiliriz)

 

Önce düz olarak çizdirelim. X ekseni, elmasın karatı, Y ekseni ise fiyatı (yanılmıyorsam singapur doları)

(daha fazla bilgi için

help(diamond)

yazabilirsiniz)

 

Şimdi bu grafiğin, rengini mavi yapmaya çalışalım

Boş yuvarlaklar yerine de print character yani pch’i 19 yapalım.

Peki ama küçük bir sorun var, Üstüste binen noktaları birbirinden ayırt edemiyoruz. Bunun için renk kodlamasını bir “alpha”, saydamlık ile yapmak zorundayız.

Renk kodlaması kısaca #KırmızıYeşilMaviSaydamlık şeklinde yapılır. Burada Kırmızı, Yeşil, Mavi ve Saydamlık 00 ile FF arasındaki değerleri alırlar (16’lık düzen).

Biz saydam bir mavi rengi olsun diye, Kırmızı ve Yeşil’i sıfır girip, Mavi’yi 88, Saydamlığı da 55 gireceğiz

 

Evet öğrenmemiz gereken her şeyi şimdilik öğrendik varsayabiliriz

Tüm komutlara bir kez daha bakalım..

 

Bu bölümdeki komutlar:

 

a<-3

a**2

a+5

b<-8

a**b

a/b

a=3

a**2

a+5

b=8

a**b

a/b

install.packages("UsingR")

library(UsingR)

data(diamond)

head(diamond)

library(UsingRs)    # hata mesajı vermesi için

ls(diamond)

length(diamond)

dim(diamond)

diamond$carat[1]

diamond$carat[2]

diamond$carat[3]

head(diamond)

diamond$carat[1]

diamond$carat[5]

diamond$price[5]

diamond$carat

diamond$price[0]

?plot

plot(diamond$carat,diamond$price)

plot(diamond$carat,diamond$price, pch=19)

help(diamond)

plot(diamond$carat,diamond$price,col="blue")

plot(diamond$carat,diamond$price,col="blue",pch=19)

plot(diamond$carat,diamond$price,col=(alpha=0.5,"blue"),pch=19)

plot(diamond$carat,diamond$price,col=alpha(0.5,"blue"),pch=19)

library(scales)

plot(diamond$carat,diamond$price,col=alpha(0.5,"blue"),pch=19)

plot(diamond$carat,diamond$price,col=alpha(0,5,"blue"),pch=19)

plot(diamond$carat,diamond$price,col=alpha(0.5,"#00004455"),pch=19)

plot(diamond$carat,diamond$price,col="#00004455",pch=19)

plot(diamond$carat,diamond$price,col="blue",pch=19)

plot(diamond$carat,diamond$price,col="#00008855",pch=19)